Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

on .

УДК 378
 
ЧИКУН Надія,
старший викладач кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПАСАЛЬСЬКИЙ Богдан,
к. х. н., доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Досліджено вплив психолого-педагогічних методів інтерактивних технологій: конструктивне вирівнювання, білінгвальне навчання, метод проектів на активізацію пізнавальної діяльності студентів у період реформування освіти, що супроводжується зменшенням обсягу аудиторних годин на кожну навчальну дисципліну та збільшенням годин на самостійну роботу. Відмічено ефект комплексного поєднання цих методів у процесі навчання в аудиторіях і самостійної роботи студентів як під час підготовки до навчального процесу, так і проведення позааудиторних заходів.
 
Ключові слова: конструктивне вирівнювання, білінгвальне навчання, метод проектів, активізація пізнавальної діяльності, інтерактивні технології.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)