УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ВИЩА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ У 1941-1945 РР.

on .

УДК 378:339.3(477)
 
ГУБИЦЬКИЙ Любомир,
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИК Ганна,
к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Б. Грінченка
 
ВИЩА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ У 1941-1945 РР.
 
Проаналізовано процеси, які відбувалися у вищій торговельно-економічній освіті в Україні у 1941–1945 рр. Досліджено реорганізацію вищих торговельно-економічних навчальних закладів України, труднощі початкового етапу війни, евакуації, умови німецького окупаційного режиму. Розкрито питання відбудови вищої торговельно-економічної освіти в Україні у 1943–1945 рр.
 
Ключові слова: вища освіта, торговельно-економічна освіта, Україна, війна 1941–1945 рр.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)