Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО І ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРІВ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.338.45(477)
 
ПАЯНОК Тетяна,
к. е. н., доцент Національного університету державної фіскальної служби України
 
ДУДКО Володимир,
к. геол. н., старший науковий співробітник, доцент Національного університету державної фіскальної служби України
 
ПАРАНИЦЯ Надія,
старший викладач Національного університету державної фіскальної служби України
 
ОЦІНКА ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО І ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРІВ УКРАЇНИ
 
Досліджено взаємодію фінансового та промислового секторів економіки України. Проаналізовано стан, тенденції розвитку і деякі показники фінансового сектора, які характеризують його вплив на промисловий сектор економіки через відповідні економіко-математичні засоби.
 
Ключові слова: фінансовий сектор, промисловий сектор, взаємодія, багатофакторний аналіз.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)