Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.7(477)
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано сучасні тенденції рефінансування банків України та виявлено ключові проблеми. Розроблено пропозиції щодо удосконалення рефінансування банків з метою підтримки їх ліквідності та стимулювання економічного зростання через кредитування підприємств реального сектора економіки.
 
Ключові слова: рефінансування, ставка рефінансування, стабілізаційний кредит, кредит для збереження ліквідності, кредит рефінансування шляхом проведення тендера, РЕПО, кредитний аукціон.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)