УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.7(477)
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
 
Проаналізовано сучасні тенденції рефінансування банків України та виявлено ключові проблеми. Розроблено пропозиції щодо удосконалення рефінансування банків з метою підтримки їх ліквідності та стимулювання економічного зростання через кредитування підприємств реального сектора економіки.
 
Ключові слова: рефінансування, ставка рефінансування, стабілізаційний кредит, кредит для збереження ліквідності, кредит рефінансування шляхом проведення тендера, РЕПО, кредитний аукціон.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)