УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДЕРЖАВНE СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

on .

УДК 658.152
 
ІЛЬЇНА Анастасія,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕРЖАВНE СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
 
Розкрито характер взаємозв’язку основних напрямів державного стимулювання інвестиційного процесу. Проаналізовано ефективність інвестиційної політики держави за період економічної нестабільності. Виявлено взаємозалежність основних інструментів державного стимулювання інвестиційного процесу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази України на основі внесення змін до положень, які регулюють інвестиційний процес.
 
Ключові слова: інвестиційний процес, державне стимулювання інвестиційного процесу, інвестиційна політика, бюджетно-податкова політика, амортизаційна політика.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)