УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФАКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

on .

УДК 339.9(477)
 
ВЕРТЕЛЄВА Оксана,
к. ф.-м. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФАКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
 
Досліджено ключові фактори міжнародної конкурентоспроможності України. Оцінено конкурентні позиції України за існуючими міжнародними рейтинговими методиками та виявлено основні фактори впливу на них. Побудовано моделі, які описують вплив цих факторів на рівень міжнародної конкурентоспроможності України. Надано практичні рекомендації щодо зміцнення позицій нашої держави на внутрішніх та зовнішніх ринках.
 
Ключові слова: конкурентоспроможність, прямі іноземні інвестиції, обсяг експорту, рейтингове оцінювання, конкурентні переваги.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)