УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

on .

УДК 330.341
 
ФЕДУЛОВА Любов,
д. е. н., професор кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТОРГІВЛІ
 
Визначено особливості інноваційного розвитку сфери торгівлі. Виявлено світові тенденції реалізації інноваційних стратегій торговельними транснаціональними компаніями (ТТНК) та розроблено пропозиції щодо забезпечення інноваційності на рівні торговельних підприємств з урахуванням глобальних трендів і перспектив залучення інноваційно-креативного фактору при формуванні торгової політики.
 
Ключові слова: сфера торгівлі, торговельні мережі, інноваційний розвиток, інноваційність.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)