Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Електронне документування у бухгалтерському обліку

Автор: Редактор on .

ОСМЯТЧЕНКО В.
д. э. н., профессор кафедры бухгалтерского учета
 
МАТЮХА Н.
к. э. н., доцент кафедры бухгалтерского учета
 
Електронне документування у бухгалтерському обліку
Розглянуто поняття документа і документообігу, а також досліджено, як змінюється елемент методу бухгалтерського обліку документування в комп'ютерній бухгалтерії при узагальненні інформації.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА