Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

on .

УДК 339.137
 
РОМАНЕНКО Володимир,
д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Проаналізовано практику реалізації конкурентної політики в Україні. Оцінено вплив конкурентної політики на конкурентоспроможність окремих секторів економіки, зокрема промисловості. На основі сучасних уявлень про конкуренцію запропоновано удосконалити законодавчу базу.
 
Ключові слова: конкурентна політика, конкурентоспроможність, національна економіка, внутрішній ринок, промисловість.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)