УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№3(107)2016

on .


 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
РОМАНЕНКО В. Конкурентна політика та конкурентоспроможність національної економіки

5
ФЕДУЛОВА Л. Інноваційність розвитку сфери торгівлі 17
ВЕРТЕЛЄВА О. Фактори міжнародної конкурентоспроможності України
33
МЕЛЬНИК Т., КОНРАД Ю. Національні підприємства у глобальних ланцюгах створення вартості
49
ІЛЬЇНА А. Державне стимулювання інвестиційного процесу
67
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н. Рефінансування банків України 78
ПАЯНОК Т.,
ДУДКО В., ПАРАНИЦЯ Н.
Оцінка взаємодії фінансового і промислового секторів України 89
ГАЛЕЩУК С. Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку 101
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГУБИЦЬКИЙ Л., МЕЛЬНИК Г. Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр. 115
ЧИКУН Н., ПАСАЛЬСЬКИЙ Б. Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти 135