Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи

Автор: Редактор on .

АМБАРЧЯН М.
аспирант
 
Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи
Проанализирован характер зависимости уровня прибыльности банковской группы от уровней прибыльности участников группы. Рассмотрены предпосылки использования многомерной линейной регрессионной модели и алгоритм ее построения. Рассчитаны прогнозное значение уровня прибыльности банковской группы и эластичность уровня прибыльности банковской группы относительно уровня прибыльности участников группы.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА