Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Еволюція митно-тарифного регулювання в контексті розвитку світової цивілізації

Автор: Редактор on .

ВОЙТОВ С.
младший научный сотрудник, аспирант
 
Еволюція митно-тарифного регулювання в контексті розвитку світової цивілізації
Здійснено історико-економічний аналіз еволюції митно-тарифного регулювання. Категорія досліджена в розрізі становлення структурних складових і з урахуванням особливостей міжнародних торговельних процесів окремих періодів історичного розвитку.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА