Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОФЕСІЙНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТТЯ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ

on .

УДК 17.021.2:174
 
ФОКІН Віталій
аспірант 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРОФЕСІЙНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ПОНЯТТЯ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
 
Розглянуто актуальні питання визначення поняття "професійна самоідентифікація". Проведено соціально-філософський аналіз факторів та етапів формування професійної ідентичності особистості. Сформульовано інституційний підхід, згідно з яким виокремлено п’ять груп соціальних інститутів професійної самідентифікації особистості за віковою градацією.
 
Ключові слова: професійна самоідентифікація, фактор, формування, соціалізація, професія, філософія.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)