Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІАЛЬНА СВОБОДА ЯК ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО В ОСОБИСТОСТ

on .

УДК 159.923
 
КРАМАР Тетяна
к. філос. н., провідний спеціаліст Центру тестування та моніторингу знань 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
СОЦІАЛЬНА СВОБОДА ЯК ПРОЯВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО В ОСОБИСТОСТІ
 
Досліджено індивідуальне у контексті аналізу сформованості особистості, інтегрованої у соціальну систему, яка є суб’єктом соціальних процесів і реалізує свій внутрішньоіндивідуальний смисл, виявляючи характер утвердження соціальної свободи. Встановлено, що індивідуальне як феномен визначає різні прояви свободи (соціальний, індивідуальний, зовнішній, внутрішній), пояснює виникнення її нових форм і розкриває характер реалізації.
 
Ключові слова: індивідуальне, соціальна свобода, особистість.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)