Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СОЦІОСТРУКТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

on .

УДК 316.342.2+008
 
ІЩЕНКО Олена
к. філос. н., доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
СОЦІОСТРУКТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
 
Проаналізовано процес визначеності історичного змісту культури панівними соціальними практиками та відповідними їм структурами, зокрема їх специфіка в умовах переходу від станового суспільства до сучасного. Акцентовано увагу на цивілізаційній інтерпретації суспільно-історичного процесу.
 
Ключові слова: соціальний стан, соціальний клас, станове суспільство, феодалізм, капіталізм, соціальна структура.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)