Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ

on .

УДК 159.953:1
 
ЛІПІН Микола
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК СПОСІБ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ СУТНОСТІ
 
Окреслено діалектику суспільного та індивідуального у феномені культурно-історичної пам’яті. Розглянуто природу культурно-історичної пам’яті як практики відтворення всезагальної, родової сутності людини та її викривлених форм, що обумовлюють "приватизацію" історичної спадщини. Дослідження сучасного дискурсу пам’яті дозволяє зробити висновок про його ідеологізацію.
 
Ключові слова: культура, ідеологія, інформація, історія, особистість, пам’ять.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)