Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності

Автор: Редактор on .

ХУДИК Е.
аспирант кафедры банковского дела
 
Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності
Обобщены существующие подходы экономической теории и практики к проблеме понимания и трактовки сущности корпоративного управления в условиях внедрения передовой мировой практики в новых и функционирующих отечественных системах управления, сформулировано авторское определение сущности корпоративного управления.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА