Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДО ВИТОКІВ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДЕСУБ’ЄКТИВАЦІЇ ЛЮДИНИ

on .

УДК 165.422
 
БОРОВСЬКА Людмила
к. філос. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДО ВИТОКІВ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ДЕСУБ’ЄКТИВАЦІЇ ЛЮДИНИ
 
Розглянуто проблему інституалізації засад десуб’єктивації людини. Дослідження механізмів втрати людиною власної суб’єктності свідчать, що їх самовідтворення пов’язано з функціонуванням сучасного суспільства масового споживання.
 
Ключові слова: суб’єкт, об’єкт, масова культура, масова людина, маніпуляції.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)