Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АКСІОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІКИ ГЕТЕРОГЕННОСТІ

on .

УДК 37.013.73
 
НЕСТЕРЕНКО Галина
д. філос. н., професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
 
АКСІОЛОГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІКИ ГЕТЕРОГЕННОСТІ
 
Розкрито аксіологічний аспект філософії інклюзивної освіти в широкому значенні – як концепції включення до спільного освітнього простору представників різних гетерогенних груп. Проаналізовано роль цінностей педагога у реалізації принципу багатства різноманітності та толерантності як гармонії у різноманітності. Розглянуто приклади управління різноманітністю в університетах Європи.
 
Ключові слова: аксіологія, інклюзивна освіта, педагогіка гетерогенності, цінності, толерантність, гетерогенні групи.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)