Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ У РАННІХ ФОРМАХ ЇЇ УСВІДОМЛЕННЯ

on .

УДК 165.24
 
ДЗЬОБАНЬ Олександр
д. філос. н., професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
МАНУЙЛОВ Євген
д. філос. н., професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 
ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ У РАННІХ ФОРМАХ ЇЇ УСВІДОМЛЕННЯ
 
Показано, що в ранні історичні епохи формувалися характерні уявлення про безпеку, обумовлені певним типом світогляду, що склався на даному етапі розвитку. Міфологічно-язичницькі та ранні релігійні вірування концентрували знання про безпеку, що зароджувались і успішно виконували функції захисту, регулюючи життя суспільства, забезпечували безпеку й усталеність особистого й соціального буття.
 
Ключові слова: безпека, небезпеки, міф, світогляд, ранні релігії.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)