Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЇ: У ПОШУКАХ НОВОЇ ОНТОЛОГІЇ

on .

УДК 165.62:114
 
ГРУБОВ Володимир
д. політ. н., професор кафедри філософських та соціальних наук 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІЛОСОФІЯ ІНФОРМАЦІЇ: У ПОШУКАХ НОВОЇ ОНТОЛОГІЇ
 
Досліджується феномен інформації як поняття і наукова категорія. Доводиться, що слово, знак, речення набувають інформаційного наповнення у результаті поєднання ідеації як феномену людської психіки та суспільної практики, основу якої становить інформаційна комунікація.
 
Ключові слова: інформація, інформаційна комунікація, онтологія, гносеологія, аутопойєзисна концепція.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)