УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2(106)2016

on . ЗМІСТ

ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
 
ХОРУЖИЙ Г. Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес  

5

 
 ГРУБОВ В.

Філософія інформації: у пошуках нової онтології

16

КАЛИНОВСЬКИЙ Ю.

 

Суспільна правосвідомість у державотворчому процесі України30
ДЗЬОБАНЬ О., МАНУЙЛОВ Є. Проблема безпеки у ранніх формах її усвідомлення 40

НЕСТЕРЕНКО Г.

 

Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності53
 БОРОВСЬКА Л.

До витоків проблеми інституалізації засад десуб’єктивації людини


66
ФIЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
 

МОРОЗОВ А.


Подив, вдячність, благоговіння: моральні та онтологічні виміри


75
 

ЛІПІН М.


Культурно-історична пам’ять як спосіб відтворення людської сутності


86
 

ІЩЕНКО О.


Соціоструктурна зумовленість європейської культурної традиції


96
 

КРАМАР Т.


Соціальна свобода як прояв індивідуального в особистості


108
 

ФОКІН В.

 
Професійна самоідентифікація особистості: поняття і фактори формування


119

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
 

БАБКІНА О.

 
 Дослідження ісламу як однієї з найпоширеніших світових релігій (Відгук на монографію Латигіної Н. А. "Іслам: шлях крізь століття")129