Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Страхування життя у системі соціального захисту населення

Автор: Редактор on .

ПРИВАЛОВА Е.
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
 
Страхування життя у системі соціального захисту населення
Розглянуто основні світові моделі соціального захисту населення та внесено пропозиції щодо їх застосування в Україні. У процесі дослідження виявлено, що для України найбільш сприятлива комбінована система, яка спирається на континентальну модель.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА