Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

on .

УДК 343.359.2
 
САМСІН Ігор,
д. ю. н., доцент, професор кафедри комерційного права 
Київського національного торговельно-економічного університету, суддя Верховного Суду України
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
 
Відображено специфіку правового регулювання процедури вирішення подат­кових спорів. Виділено елементи і стадії такого регулювання. Особливу увагу при­ділено характеристиці першої стадії, пов’язаної з існуванням норми права, оскільки вона закладає основи упорядкування процесуальних відносин, характер матеріальних відносин, які повинні отримати певну процесуальну форму, та зумовлює спрямо­ваність процедурного регулювання, а разом з ним і принципи того чи іншого процесу.
 
Ключові слова: податок, податковий спір, оподаткування, оподаткування в Україні, податкове зобов’язання, механізм регулювання спорів, правове регулю­вання, юридичний факт, податковий борг, судове оскарження рішення.


 ПОЛНИЙ ТЕКСТ (PDF)