Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Про методологію дослідження постіндустріальної економіки

Автор: Редактор on .

ЛЄБЄДЄВА Л.
к. е.. н., ст. викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики
 
Про методологію дослідження постіндустріальної економіки
Розкрито проблему зміни методології дослідження економіки, застосування нових принципів і методів наукового аналізу в умовах становлення постіндустріального суспільства, саме системного методу, принципу методологічного плюралізму. Названі та обгрунтовані визначальні принципи сучасної методології дослідження постіндустріального суспільства.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА