Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

on .

УДК 336.5.01:331.25
 
ЧУГУНОВ Ігор,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету

НАСІБОВА Ольга,
к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Розкрито передумови виникнення фінансового механізму пенсійного забез­печення населення. Визначено особливості становлення системи фінансового регулювання пенсійного захисту громадян. Здійснено аналіз фінансування державних видатків на пенсійні виплати в середині ХІХ та на початку ХХ ст. Виявлено основні чинники впливу на рівень пенсійного забезпечення населення та розвиток основ функціонування фінансового механізму пенсійної системи.
 
Ключові слова: пенсійне забезпечення, державні видатки, пенсійний захист громадян, фінансовий механізм, пенсійні виплати, фінансове регулювання, пенсійні каси страхового типу.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)