УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КЛАСИФІКАЦІЯ РОТАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ У ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ

on .

УДК 659.133/.136
 
КРЕПАК Анна,
к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КЛАСИФІКАЦІЯ РОТАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ У ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ
 
Розкрито зміст поняття ротаційна зовнішня рекламна кампанія, обґрунто­вано значення ротації у підвищенні результативності зовнішньої реклами підпри­ємств. Виділено типи зовнішніх ротаційних рекламних кампаній, розроблено їх кла­сифікацію за рядом ознак.
 
Ключові слова: увага, зовнішня реклама, ротація, ротаційні зовнішні рекламні кампанії, адресна програма розміщення зовнішньої реклами, рекламні матеріали, рекламні площини.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)