Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕЗАУРУС СУЧАСНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

on .

УДК 339.3:025.43
 
ІЛЬЧЕНКО Наталія,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва 
Київського національного торговельно-економічного університету

КАВУН Ольга,
к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ТЕЗАУРУС СУЧАСНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Розглянуто сутність нових понять, що з’явилися внаслідок структурних змін у торгівлі в Україні, впровадження нових форм, видів торговельних об’єктів і типів магазинів, надано їх визначення. Обґрунтовано необхідність оновлення сучасної термінології, використання нових понять, внесення доповнень до Національного стандарту України з оптової та роздрібної торгівлі, Номенклатури типів магазинів, розроблення Номенклатури торговельних центрів.
 
Ключові слова: торгівля, роздрібна торгівля, магазин, дискаунтер, магазин-склад, бутик, електронна торгівля.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)