УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНЦЕПЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

on .

УДК 330.1:165.412
 
КОРЧЕВА Вікторія,
аспірант Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 
КОНЦЕПЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ
 
Розглянуто сучасну економічну проблему невизначеності економічного роз­витку як основну концепцію, що є базою конфронтуючих економічних теорій. Проаналізовано поняття "невизначеність", його відмінність від понять "ризик" та "неясність". Здійснено порівняння різних поглядів на поняття невизначеності, аналіз класифікацій її типів та надано рекомендації щодо єдиного вектора розуміння невизначеності економічного розвитку як сучасної теоретичної проблеми.
 
Ключові слова: невизначеність, ергодичність, економічна політика, ризик, неясність.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)