Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІСКАЛЬНІ ТА МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ

on .

УДК 336.153.2:339.564(477)
 
ВДОВИЧЕНКО Артем,
к. е. н., доцент Університету державної фіскальної служби України;

ЗУБРИЦЬКИЙ Артур,
здобувач Університету державної фіскальної служби України
 
ФІСКАЛЬНІ ТА МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ
 
Здійснено теоретичний аналіз можливих каналів впливу на експорт фіскальної та монетарної політики. Виявлено, що позитивний вплив девальвації обмінного курсу у малих відкритих економіках стримується через ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів. Окреслено механізми впливу фіскальної консолідації на національний експорт у контексті стабілізації системи публічних фінансів України.
 
Ключові слова: фіскальна політика, монетарна політика, стимулювання експорту, девальвація обмінного курсу, фіскальна консолідація.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)