Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДОМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

on .

УДК 330.341.2:336.13(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно-економічного університету

ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Сформульовано мету, завдання та принципи інституційної модернізації фінансової системи України. Окреслено пріоритетні напрями реформування інституційної складової вітчизняної фінансової системи. Визначено, що підґрунтям інституційної модернізації фінансової системи України в умовах посилення глобалізаційних процесів має бути фінансова стабільність та інклюзивність.
 
Ключові слова: модернізація, інституційне забезпечення, фінансова система, фінансова стабільність, фінансова інклюзивність, фінансова ексклюзивність, бізнес-омбудсмен.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)