УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДОМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

on .

УДК 330.341.2:336.13(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно-економічного університету

ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., професор кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 
Сформульовано мету, завдання та принципи інституційної модернізації фінансової системи України. Окреслено пріоритетні напрями реформування інституційної складової вітчизняної фінансової системи. Визначено, що підґрунтям інституційної модернізації фінансової системи України в умовах посилення глобалізаційних процесів має бути фінансова стабільність та інклюзивність.
 
Ключові слова: модернізація, інституційне забезпечення, фінансова система, фінансова стабільність, фінансова інклюзивність, фінансова ексклюзивність, бізнес-омбудсмен.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)