Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№1(105)2016

on .

 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

МАЗАРАКІ А.,
ВОЛОСОВИЧ С.
Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України 5
ВДОВИЧЕНКО А.,
ЗУБРИЦЬКИЙ А.
Фіскальні та монетарні інструменти стимулювання експорту в Україні 24
КОРЧЕВА В. Концепція невизначеності в економічній науці 41

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ІЛЬЧЕНКО Н.,
КАВУН О.
Тезаурус сучасної торгівлі України 54
КРЕПАК А. Класифікація ротаційних кампаній у зовнішній рекламі 71

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ЧУГУНОВ І.,
НАСІБОВА О.
Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення 80
КОРНІЄНКО Н.,
ОСТРІЩЕНКО Ю.
Ґендерна складова бюджетної політики держави 97

ОБЛІК ТА АУДИТ
 
ДЕНИСЮК О.,
ПОКИНЬЧЕРЕДА В.
Оцінка людського капіталу 109

ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
 
САМСІН І. Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів 122