Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Фактори формування інтелектуального капіталу

Автор: Редактор on .

ЦИПУРИНДА В.
к. э. н., доцент кафедры менеджмента
 
Фактори формування інтелектуального капіталу
Запропоновано інноваційний підхід до комплексного розуміння проблеми підготовки інтелектуального потенціалу держави як однієї з головних складових пріоритетів інноваційного розвитку в умовах перехідного періоду, а також пов'язані з цим завдання підготовки інноваційної еліти для реалізації нововведень, створення необхідних умов для включення студентів в проектну роботу з відродження держави ще на ранніх стадіях навчання.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА