Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів

Автор: Редактор on .

ЮХИМЕНКО В.
д. е.. н., професор кафедри міжнародної економіки
МІСЯЦЬ Т.
аспірант кафедри міжнародної економіки
 
Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів
Досліджено основні трансформаційні процеси , що відбуваються у світовому співтоваристві і міжнародних економічних відносинах . Виявлено особливості , тенденції та перспективи розвитку трансформаційних процесів та їх вплив на інтеграційні пріоритети України . Обгрунтовано доцільність подальшої європейської інтеграції України на основі Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі , розвитку подальшої співпраці з Російською Федерацією та іншими країнами СНД , диверсифікації зовнішньоекономічних відносин на ринки Азії , Америки та Африки.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА