Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст

Автор: Редактор on .

ДОМБРОВСКИЙ А.
к. е.. н., заступник директора
 
Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст
У статті досліджується проблема "хронотопу", який є теоретичним конструктом для характеристики сучасного глобального світу. Показано, що поняття "хронотопу" відкриває нові можливості для осмислення зв'язків між економічними подіями.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА