Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Діагностика аудиторського ризику

Автор: Редактор on .

ШЕРСТЮК А.
к. е.. н., доцент кафедри фінансового аналізу і контролю
 
Діагностика аудиторського ризику
Проаналізовано вплив на рівень аудиторського ризику зовнішніх і внутрішніх факторів. Розглянуто особливості врахування впливу змісту інформації, яка перевіряється аудитором, і суб'єктивних суджень аудитора, що формуються в процесі виконання завдань з надання впевненості. Запропоновано модель визначення аудиторського ризику з урахуванням цих та інших факторів.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА