Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№6(104)2015

on . ЗМІСТ
 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
ЛАГУТІН В.
Внутрішня торгівля України в умовах кризових соціально-економічних викликів 5
П’ЯТНИЦЬКА Г. Державне регулювання цін на внутрішньому ринку 18
ФЕДУЛОВА Л. Інноваційний розвиток економіки України 28
ПРИСЯЖНЮК А. Освітні моделі в кластерній інтеграції 41
МИКОЛЕНКО О. Економічні інститути та їх вплив на розвиток господарської системи 48
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЛУЛА П.,
ВОЙЧИК К.
Аналіз думок споживачів та його значення у діяльності сучасного підприємства 60
МІКУЛА Б. Управління знаннями як засіб покращання потенціалу зростання підприємств 69
ДАНИЛЕНКО М. Інтернет-дистрибуція готельних послуг 79
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н.,
ЧОРНИЙ А.,
СТЕПАШОВА А.
Оцінювання системного ризику банків 90
БУСЬКО К. Принципи транспарентності ризиків діяльності банків 104
ОБЛІК ТА АУДИТ
КОРОЛЬ С. Становлення бухгалтерського обліку: соціальний аспект 115
КОПОТІЄНКО Т. Внутрішній аудит поточних витрат підприємств ресторанного господарства 127