Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку

Автор: Редактор on .

ДОЛГОВА Є.
старший викладач кафедри фінансів
 
Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку
Проаналізовано сприйняття послуг недержавного пенсійного забезпечення потенційними споживачами в Україні, визначено тенденції формування пенсійної свідомості населення, окреслена необхідність використання маркетингових засобів для подальшого розвитку ринку послуг вітчизняних недержавних пенсійних фондів.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА