Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету

Автор: Редактор on .

МИКИТЮК И.
к. э. н., ст. преподаватель кафедры финансов
 
Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету
Розглянуто сутність фінансової стійкості та фінансової безпеки місцевого бюджету. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на рівень фінансової стійкості і складають загрозу фінансовій безпеці місцевого бюджету.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА