Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЛАГОДІЙНОСТІ

on .

УДК 657.412.7
 
СИВАК Олена,
аспірант Житомирського державного технологічного університету
 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЛАГОДІЙНОСТІ
 
Запропоновано інструменти вдосконалення бухгалтерського обліку операцій з надання благодійної допомоги, зокрема, методику відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій з надання благодійної допомоги. Проаналізовано ряд наукових джерел та зміст поняття "благодійність". Наведені пропозиції дають змогу сформувати основу для розширення показників фінансової звітності в частині надання підприємством благодійної допомоги, що в умовах комп’ютеризованої форми ведення обліку не підвищить трудомісткості облікового процесу.
 
Ключові слова: благодійність, благодійна допомога, бухгалтерський облік, інструменти благодійності, форми благодійності.   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)