Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

on .

УДК 338.486.41
 
КОЛЄНЧУК Ганна,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МАРКЕТИНГОВІ ВИТРАТИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
 
Досліджено основні концепції маркетинг-мікс та їх сутнісні характеристики. Визначено зміст витрат маркетингової діяльності туристичних підприємств за елементами концепції маркетинг-мікс "7Р". Систематизовано витрати маркетингової діяльності туристичних підприємств за комплексом основних ознак з метою організації їх обліку і контролю.
 
Ключові слова: маркетингова діяльність, туристичне підприємство, маркетинг-мікс, витрати маркетингової діяльності, класифікація витрат.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)