Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АСИМЕТРІЇ ТА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

on .

УДК 336.71
 
БУСЬКО Катерина,
аспірант кафедри банківської справи 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АСИМЕТРІЇ ТА ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
 
Проаналізовано різні підходи до трактування понять "асиметрія інформації" та "транспарентність діяльності". Визначено основні джерела та особливості інформаційної асиметрії на ринку банківських послуг. Обґрунтовано взаємозв’язок між асиметрією інформації на ринку банківських послуг та транспарентністю діяльності банків і клієнтів.
 
Ключові слова: транспарентність інформації, асиметрія інформації, ринок банківських послуг, банк, клієнт, суб’єкт ринку.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)