Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

on .

УДК 336.76:330.1
 
УМАНЦІВ Юрій,
д. е. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МІНЯЙЛО Олександр,
к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
 
Розкрито різноманітні концептуальні підходи до визначення сутності фінансового ринку. Проаналізовано місце та роль фінансового ринку у системі економічних відносин. Охарактеризовано суперечливі тенденції еволюції фінансового ринку за умов глобалізації. Визначено вплив глобалізації на процеси становлення та розвитку фінансового ринку.
 
Ключові слова: фінансовий ринок, капітал, фінансові ресурси, інституціоналізація, глобалізація, макроекономічні процеси.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)