Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави

Автор: Редактор on .

САВЧЕНКО К.
к. э. н., доцент
 
Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави
Досліджено сутність фінансового механізму стабілізаційної політики держави. Встановлено, що основою реалізації стабілізаційної політики держави є формування ефективного фінансового механізму, який дозволить мінімізувати вплив кризових явищ на економічну систему країни і забезпечить фінансово-безпечні параметри функціонування національної економіки. Визначено структурні елементи цього механізму та особливості їх системного використання.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА