Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 658.8
 
САВЧУК Анастасія,
аспірант кафедри маркетингу та реклами 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 
Визначено етапи оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємств торгівлі, запропоновано класифікацію показників оцінки ефективності маркетингової діяльності. Розглянуто особливості використання показників під час контролю результативності та оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі.
 
Ключові слова: маркетингова діяльність, ефективність, результативність, показники ефективності та результативності, стратегічний маркетинг.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ ((PDF)