Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАМІННІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЛАНКАСТЕРА

on .

УДК 330.12
 
ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка,
д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЗАМІННІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЛАНКАСТЕРА
 
З позицій теорії споживчого вибору досліджено проблему взаємозамінності торговельних послуг, що надаються операторами традиційної торгівлі та представниками сучасних форматів роздрібної торгівлі. На основі моделі споживчого вибору Ланкастера встановлено глибинну єдність двох протилежних наукових підходів до цієї проблематики через механізм переключення споживачів на придбання товарів у різних торговельних об’єктів залежно від власної системи уподобань та рівня цін/ торговельних надбавок.
 
Ключові слова: торговельні послуги, замінність, споживчі характеристики, ефект заміщення, модель Ланкастера.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)