Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

on .

УДК 330.837:[657:334.723]
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОМІНА Олена,
к. е. н., доцент, докторант 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Досліджено тенденції розвитку управлінського обліку на основі теоретико-методологічного інструментарію інституційної економічної теорії, що дозволило визначити наявні проблеми та напрямки їх вирішення. Із використанням інституційного підходу розглянуто сутність, роль і місце управлінського обліку в управлінні підприємством, закономірності його розвитку, форми прояву.
 
Ключові слова: інституційний підхід, інституційне середовище, управлінський облік, трансакційні витрати.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)