Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства

Автор: Редактор on .

БОЙКО M.
д. е.. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
СУПРУНОВА Е.
аспірант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
 
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства
Представлені результати досліджень щодо доцільності реалізації холістичного маркетингу на підприємствах готельного господарства. Проаналізовано сутність холістичного маркетингу. Запропоновано ключові характеристики формування концепції холістичного маркетингу з метою застосування в маркетинговій діяльності підприємств готельного господарства.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА