Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТОВАРОРУХУ

on .

УДК 519.86:658.8
 
БІЛОВОДСЬКА Олена,
к. е. н., доцент Сумського державного університету
 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТОВАРОРУХУ
 
На основі порівняльного аналізу та систематизації методів економіко-математичного моделювання обґрунтовано їх вибір, визначено оптимальний план товароруху виробничо-торговельних підприємств, що забезпечує мінімізацію витрат та максимізацію прибутку на основі розв’язання транспортної задачі.
 
Ключові слова: товарорух, економіко-математичне моделювання, метод, модель, транспортна задача.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)