Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ З УРАХУВАННЯМ РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА

on .

УДК 336.763.34
 
МАРАЧЕВСЬКА Анастасія,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
 
ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ З УРАХУВАННЯМ РЕЙТИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКА
 
Проаналізовано поточний стан забезпечення власним житлом населення України, запропоновано класифікацію іпотечних кредитів залежно від рейтингу позичальника. Розроблено критерії оцінки кожної категорії позичальника та механізм здешевлення іпотечного кредиту за рахунок запровадження системи оцінки ризиків.
 
Ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, умови кредитування, відсоткова ставка, система оцінки рейтингу позичальника.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)